Broen til Framtiden 2016 7/17 - Sykkelbyen Alta og Oslo

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Klimavennlig transport – Biler? Det er så 2015, altså. En tredel av utslippene våre kommer fra veitrafikken. Det er bred politisk enighet om at utslippene fra samferdselssektoren må ned, men hva må vi gjøre? Sykkelpopulariteten er på god vei opp, fra Alta til Oslo, ferjene i fjordene kan bli elektriske og høyfartstog er ikke lenger en utopisk drøm. Sykkelbyen Alta og sykkelbyen Oslo ved Gjermund Abrahamsen Wik (prosjektleder Sykkelbyen Alta) og Lan Marie Nguyen Berg (byråd for miljø og samferdsel i Oslo). Konferansen ble avsluttet med flere spørsmål fra salen.