Broen til Framtiden 2016 6/17 - Nyt(t) Norge: Hva slags omstilling skal vi igjennom, egentlig?

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Connie Hedegaard fra regjeringens ekspertutvalg for «grønn konkurransekraft» i samtale med Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO Nyt(t) Norge: Hva slags omstilling skal vi igjennom, egentlig? «Det grønne skiftet» ble årets nyord i 2015, og regjeringen satte ned et omstillingsutvalg med beskjed om å finne ut hva slags omstilling vi trenger. Den tidligere Klimaministeren i EU innleder og samtaler med nestlederen i LO. Samtalen ledes av Helene Frihammer, Klimapartnere.