Broen til Framtiden 2015 9/23 - Hva er framtidsutsiktene i oljeindustrien?

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Steinar Holden, leder av Holden-utvalget og økonomiprofessor ved UiO