Broen til Framtiden 2015 20/23 - Klimajobber i jordbruket

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Ann Merete Furuberget, leder i Norsk Bonde og Småbrukarlag snakker om klimajobber i jordbruket.