Broen til Framtiden 2015 18/23 - Omstilling Sagene

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Hva er, og hvordan fungerer «Omstilling Sagene»? - Camilla Skjerve-Nielssen, bydelsplanlegger bydel Sagene og grunnlegger og styremedlem av miljøgruppa Omstilling Sagene