Broen til Framtiden 2015 15/23 - Hvorfor en grønn skatte- og avgiftspolitikk gir økt sysselsetting

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Bård Harstad, professor ved Økonomisk institutt, UiO