Broen til Framtiden 2015 14/23 - Den nye industrielle revolusjonen i Tyssedal

Klimajobber i industrien Terje Kollbotn, leder, Rødt Odda, forteller om den nye industrielle revolusjonen i Tyssedal