Broen til Framtiden 2015 12/23 - Klimajobber i byggsektoren

Jørgen Kaurin, Fellesforbundet