Broen til Framtiden 2015 12/23 - Klimajobber i byggsektoren

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Jørgen Kaurin, Fellesforbundet