Broen til framtiden 2014 9/11 - Hvordan få til en klimaløsning nedenfra?

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Norge er i dag en rik oljenasjon med høy sysselsetting og mange muligheter. Vi må legge om kursen fra å produsere problemer til å produsere løsninger. Vi kan, hvis vi vil, skape titusener av arbeidsplasser i næringer som bidrar til å redusere våre egne og andres utslipp av klimagasser. Vi er alle del av et lokalsamfunn og prosjektet «Bærekraftig liv på Landås» viser hvordan det går an å skape en konkret snuoperasjon av hele lokalsamfunnet i bærekraftig retning. Agnes Tvinnereim forteller om sine erfaringer til inspirasjon for oss alle. Vi møter Bente Aasjord fra Fagforbundets Nordområdesekretariat som bl.a. snakker om utviklingen av arbeidsplasser i nord. Vi hører fra Anne Mette Johansen om Nedre Eiker kommune hvor verneombudene og fagbevegelsen sammen har drevet fram sertifisering av alle kommunale virksomheter som Miljøfyrtårn. Vi får også møte Ståle Johansen fra Verkstedklubben ved Aker Verdal som forteller om deres satsing på offshore vind for å sikre trygge, framtidsretta arbeidsplasser som skulle sikre bedriften flere bein å stå på.