Broen til framtiden 2014 8/11- Oljen og vår todelte økonomi

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

De siste månedene har stadig flere ulike interessenter tatt til orde for at vi må ta på alvor hvordan den sterke oljesektoren skaper press i andre deler av økonomien. Er det mulig å få gjort noe med klimautfordringene i Norge uten å ta tak i en overopphetet norsk oljevirksomhet? Og er det mulig å redusere utvinningstempoet uten at norsk økonomi blir kastet ut i en økonomisk krise? Forsker Helge Ryggvik (Universitetet i Oslo) vil belyse disse spørsmålene fra ulike synsvinkler. Greenpeaces Truls Gulowsen blir debattlederen.