Broen til framtiden 2014 7/11 - Teknologinøytralitet i Kina, Tyskland og Norge

Forfatter Erik Martiniussen tar opp spørsmål om teknologinøytralitet, i Kina, Tyskland og Norge