Broen til framtiden 2014 6/11- Den tyske klimaomstillingen

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Lisa Bauch fra tyske IGBAU forteller om den tyske omstillingen til fornybare energikilder.