Broen til framtiden 2014 3/11 - Betydningen av karbonbudsjettet

NB!


DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Klimaforskning – hva tåler planeten?


Klimaforskningen har blitt klarere på hva som er naturens tålegrenser. Klimaforsker Kikki Kleiven (Universitetet i Bergen) forklarer oss betydningen av karbonbudsjettet.