Avslutning - Bygg og Energiteknikk

Dette er den alternative avslutningsfilmen for bygg og energiteknikk i 2020.