Avslutning - Barnehagelærer Heltid

Dette er den alternative avslutningsfilmen for barnehagelærer heltid for studieåret 2020