Avslutning - Barnehagelærer Deltid

Dette er den alternative avslutningsfilmen for barnehagelærer deltid for studieåret 2020