AFI-konferanse: debatt

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Temaet for konferansen er "hvordan påvirker bemanningsbransjen norsk arbeidsliv og arbeidslivspolitikk?" I debatten diskuteres spørsmålene: Hva bør være rollen til bemanningsbransjen i Norge i dag? Panelet består av: Christl Kvam (H, statssekretær, Arbeids- og sosialdepartementet) Anne Cecilie Kaltenborn (direktør i NHO Service) Lars Jacobsen (adm.dir i Randstad Care) Ådne Naper (SV) Lars Johnsen (Transportarbeiderforbundet)Ordstyrer: David Jordhus-Lier