#7/7 Digital historiefortelling konferanse 2014 - Forskningsformidling med digital historiefortelling

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

  1. Grete Jamissen og  Sissel Langfjord (HiOA): Som forskningsformidling, kan digitale historiefortellinger både stå på egne ben og være en teaser for fordypning?
  2. Randi Evenstad og Kristin Danielsen Wolf (HiOA): Rommet som en tredje pedagog: egne erfaringer med bruk av digital historiefortelling som forskningsformidling i arbeid med arkitektur, pedagogikk og ledelse.
  3. Robert Immerstein og Bjarne Nærum (HiT): Forskningsformidling gjennom digital historiefortelling: Erfaringer fra Høgskolen i Telemark.
  4. Spørsmål fra salen administrert av Ida Hydle.
Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.