#5/7 Digital historiefortelling konferanse 2014 - Hva forteller bildet?

Carsten Ohlmann fra Hioa forteller oss dette.
Han blir introdusert av Grete Jamissen.

Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.