4/7 Digital historiefortelling konferanse - Praksisrefleksjoner 2

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Randi Evenstad presenterer de andre sesjonene fra dag 1, som omhandler praksisrefleksjoner:
  1. Lisbeth Karlsen (HiBV): Digital fortelling som refleksjonsverktøy knyttet til vurdering for læring i matematikkundervisning.
  2. Lisebet Skeie Skarpaas (HiOA): Ergoterapistudenters refleksjoner over praksis fortalt gjennom digitale historier.
  3. Elisabeth Arnesen og Anders Bjørnsen (HiOA): Med arbeidsplassen som læringsarena: Digitale historiefortellinger fra praksis på egen arbeidsplass for barnevernstudenter.

Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.