3/7 Digital historiefortelling - Om å skape den gode fortellingen

NB! DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Carsten Ohlmann presenterer Berit Hedemann fra NRK. Hun er journalist, radiodokumentarist, foredragsholder og forfatter.
Her forteller hun om hvordan skape den gode fortellingen.

Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.