3/6 Broen til framtiden 2017 - Arbeidstid, fritid og forbruk

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL N.

1 - Parallellsesjon 1 introduksjon
2 - Må vi alle jobbe mer – eller kan vi jobbe mindre? Erling Holmøy, forskningsleder på Statistisk sentralbyrå.
3 - Kan vi redde klimaet ved å jobbe mindre? Arild Hermstad, førstekandidat for MDG i Hordaland, tidligere leder i Framtiden i våre hender.
4 - Arbeidstid og fritid – hva har det å si for helsen vår? Ebba Wergeland, spesialist i arbeidsmedisin.