3/5 Broen til framtiden 2019 - Sal B

Hvordan realisere omstillingen: arbeidsplasser, teknologi og industri, ledes av Truls Gulowsen (Greenpeace, Norge)

For å bremse klimaendringene må vi bremse olje- og gassvirksomheten. Samtidig trenger andre næringer kompetent arbeidskraft – næringer som har blikket festet på framtidas tjenester og produksjon. Dette parallellseminaret vil gi deg et innblikk i de mulighetene og fallgruvene som venter oss når oljejobbene forsvinner, og hva som skal til for grønne investeringer, nye og trygge jobber og en rettferdig omstilling.

  1. Start
  2. Anne-Beth Skrede (LO)
  3. Jan Olav Andersen (leder, El og IT Forbundet)
  4. Truls Nordahl (NAV Rogaland)
  5. Ivar Slengesol (Eksportkreditt)
  6. Åsmund Aukrust (Ap)