2/5 Broen til framtiden 2019 - Sal A

Hvordan bygge broer: kommunikasjon og organisering i det grønne skiftet, 

ledes av Aled Fisher, (Naturvernforbundet)

Hvordan kan vi kommunisere det grønne skiftet, omstillinger og klimajobber på best mulig måte til folka rundt oss? Hvordan kan vi få flere med på laget, og som jobber aktivt med klima? I denne sesjonen diskuterer vi måten vi snakker med andre mennesker om viktige budskap, hvordan vi kan både nå og engasjere flere, og hva vi kan lære om kommunikasjon og organiseringsmetoder for å bygge broen til framtiden. 

  1. Intro ved Aled Fisher
  2. Christian Bjørnæs (kommunikasjonsdirektør, Cicero)
  3. Samantha Smith (ITUC Just Transition Centre)
  4. Job van den Assem (Friends of the Earth i Nederland)
  5. Debatt