#2 Ungdatakonferansen 2014 etter lunsj

Nye rammer for unge liv En ny digital verden, tettere oppfølging fra foreldre og nye kompetansekrav i skole og arbeidsliv har endret ungdoms hverdagsliv ganske dramatisk. Ungdatakonferansen 2014 handler om oppvekstens nye innramming og hvordan dette påvirker ungdomstiden. Helse, rus og kriminalitet Psykisk helse, Ragnhild Bang Nes, Folkehelseinstituttet Selvskading, Carina Fjelldal-Soelberg, Universitetet i Nordland Ungdomskriminalitet, Elisabeth Myhre Lie, Politihøgskolen Rus, Willy Pedersen, Universitetet i Oslo Spørsmål til innlederne Inklusjon og deltakelse Idrettsungdom, Åse Strandbu, Norges Idrettshøgskole Politisk deltagelse, Guro Ødegård, Institutt for samfunnsforskning Frafall i videregående, Arnstein Mykletun, Folkehelseinstituttet Unge Utenfor, Cecilie Høj Anvik, Nordlandsforskning Spørsmål til innlederne Nye rammer for unge liv Oppsummerende kommentarer, Mattias Øhra, Høgskolen i Buskerud og Vestfold