1/7 Digital historiefortelling konferanse - Åpning og noen didaktiske perspektiver

NB!
DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMME.

2 - Digital historiefortelling - Noen didaktiske perspektiver av Geir Haugsbakk og Yngve Nordkvelle fra Høgskolen i Lillehammer.

1 - Åpning ved prorektor Olgunn Ransedokken og Grete Jamissen.

Dette er fra en nasjonal konferanse om digital historiefortelling i høyere utdanning, arrangert på HiOA i 2014 av Sissel Langfjord og Grete Jamissen. En konferanse for erfaringsdeling og faglig påfyll.