1/6 Broen til framtiden 2018

NB!

DENNE VIDEOEN ER MER ENN TO ÅR GAMMEL.

Gjennom  rapporten "100 000 klimajobber" har vi vist at et grønt skifte er gjennomførbart, med mindre samfunnsøkonomiske utfordringer enn det som ofte forespeiles. På konferansen 2018 får du et nærmere innblikk i framtidens arbeidsplasser, og vi kan love deg både faglig og spirituelt påfyll til å fortsette klimakampen.
1 - Åpning ved Kjersti Barsok
2 - Veiviser for en bærekraftig brobygging - innlegg ved Arne Johan Vetlesen, filosofiprofessor ved Universitetet i Oslo.
3 - 
Hvor er vi? Hvor skal vi? Hvordan kommer vi dit? Panelsamtale/talanoa-dialog om spørsmålene, som er selve verdigrunnlaget for Broen til framtiden. Med i samtalen er Samantha Smith fra Just Transition, Liv Anna Lindmann fra Rethinking Economics Norge og Paul Erik Wirgenes, avdelingsdirektør i Kirkerådet, i tillegg til Arne Johan Vetlesen. Ordstyrer: Andreas Ytterstad.
4 - De som bygger det nye Norge v/ Silvija Seres, President i Polyteknisk forening. Seres står bak serien «De som bygger det nye Norge», der hun intervjuer ledere fra de altfor lite kjente, norske industrielle suksesser.
5 - Framtidens arbeidsliv: Hva skal Norge satse på og hvordan skal vi få til omstillingen? Torgeir Vestre, nestleder i Natur og ungdom, Sahar Azari, leder i NTL ung, Dagfinn Svanøe, leder i El og IT ungdom, Idunn Lavik, Changemaker, Victoria Ariel Bjørnestad, leder i Naturviterstudentene. Kjersti Barsok (NTL) leder samtalen.