1/5 Broen til framtiden 2019 - Åpningen

  1. Åpning og velkommen ved Kjersti Barsok (leder, NTL)
  2. Klimaoppgjøret 2019, Berit Hagen Agøy (generalsekretær, Mellomkirkelig råd).
  3. Klimarisiko og en grønn, rettferdig omstilling – hvordan møter Norge klimarisiko? 
  4. Martin Skancke (leder, Klimarisikoutvalget), 
  5. Thina Saltvedt (oljeanalytiker, Nordea), 
  6. Kristin Halvorsen (leder, Cicero) 
  7. Samtale, som ledes av Anders Bjartnes (Norsk Klimastiftelse)
  8. Verdiskapning og arbeidsplasser i marine næringer – muligheter for framtida, 
  9. Jorunn Skjermo (SINTEF)
  10. Anne Berit Aker Hansen (1. nestleder, Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN).