OsloMet Film

Helsebiblioteket 2 - Tilgang til databaser

657 views 14. august 2015

Hvordan få tilgang til forskjellige databaser

Helsebiblioteket 1 - Databasesøk

1.281 views 13. august 2015

Start med denne - en innføring i databasesøk

Helsebibliotek - Engelske søkeord

992 views 13. august 2015

Hvordan finne engelske søkeord

Helsebiblioteket - Cochrane

802 views 13. august 2015

Hvordan finne systematiske oversikter

Helsebiblioteket - Pubmed

940 views 13. august 2015

Hvordan søke i Pubmed

Helsebiblioteket - Medline

1.040 views 13. august 2015

Hvordan søke strukturert med emneord i Medline

Helsebiblioteket - Svemed+

860 views 13. august 2015

Hvordan finne litteratur med svemed+