FilMet

#10 Reliabilitet

923 views 18. desember 2015

#11 Nøyaktighet og presisjon

1.036 views 18. desember 2015

#8 Generaliserbarhet

1.117 views 8. desember 2015

#9 Validitet

955 views 8. desember 2015

#6 Eksposisjon og utfall

671 views 14. april 2015

#7 2x2-tabellen

756 views 14. april 2015

#2 Epidemiologiske begreper

947 views 14. april 2015

#3 Insidens og prevalens

1.081 views 14. april 2015

#4 Bias and confounding

813 views 14. april 2015

#5 Tallenes tale

625 views 14. april 2015