Velkommen til Digital fagdag 28. februar

Asbjørn Seim og Curt Rice ønsker velkommen til Digital fagdag 28. februar 2019 på OsloMet.
Se programmet her: https://ansatt.oslomet.no/hva-skjer/-/aktivitet/digital-fagdag-2019