Tagget med radiograf

Grunnleggende begreper i statistikk

813 views 20. juni 2018

Her forklares statistiske begreper som verdi, variabel (nominalnivå, ordinalt nivå og intervallnivå) og variableanalyse (frekvenser, sentraltendens og spredning)

Radiografi øvingslabb Alpha

339 views 20. april 2016

Demonstrasjonsvideo om hvordan man starter opp og bruker røntgenutstyret på øvingslabb Alfa.

Radiografi øvingslabb Houndsfield

377 views 20. april 2016

Demonstrasjonsvideo om hvordan man starter opp og bruker røntgenutstyret på øvingslabb Houndsfield.