Tagget med farmasøytisk forskning

Hvordan skrive et godt abstract

961 views 18. desember 2015

How to write an abstract

683 views 17. desember 2015

Utvikling av spørreskjema

366 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Oppgaveskriving: Hva er en god introduksjon

1.318 views 10. april 2015

Video 1 av 4.

Oppgaveskriving: Forskningsmetoden

1.259 views 10. april 2015

Video 2 av 4.

Oppgaveskriving: Resultatene

842 views 10. april 2015

Video 3 av 4.

Oppgaveskriving: Diskusjonsdelen

730 views 10. april 2015

Video 4 av 4.

Hva er forskning

1.070 views 10. april 2015

Video 2 av 2.

Hva er forskning

1.197 views 10. april 2015

Video 1 av 2.

Utvikling av spørreskjema

452 views 26. mars 2015

Video 1 av 2.