Studenters opplevelse av sammenheng mellom teori og praksis

Lengde:

03:48 min


Fagområde:

SPS - Senter for profesjonsstudier


Kategori:

Presentasjon


Forelesningsrekker:


Emneord:

Jens-christian smeby, Sammenheng mellom teori og praksis, TekstetEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst