Pride House: Skeive perspektiver i høyere utdanning

Er skeive perspektiver integrert i høyere utdanning i Norge i dag? I hvilken grad er maktkritiske og interseksjonelle perspektiver inkludert i programplaner og pensum?

Åse Røthing fra HiOA og Elisabeth Engebretsen fra STK/UiO presenterer en foreløpig kartlegging av i hvilken grad denne typen perspektiver er inkludert i høyere utdanning i den norske konteksten.

Janne Bromseth, som i flere år har jobbet med å utvikle normkritisk pedagogikk i Sverige, innleder om arbeidet med å inkludere skeive perspektiver i høyere utdanning i den svenske konteksten.

Lengde:

01:28:15 min


Fagområde:

FA - Fellesadministrasjonen


Kategori:


Forelesningsrekker:


Emneord:

2017, Eldorado, Elisabeth engebretsen, Janne bromseth, Jeffrey allan lugowe, Pride, Utekstet, åse røthingEmbed:


Lenke for bruk i Canvas og EdX:


Last ned video


Last ned lydLast ned undertekst